Kontakt

Sídlo šachového klubu Skalica : Krížna 5, Skalica.

Predsedom je Milan Roman.

Naše zápasy hrávame v Hoteli Svätá Ľudmila.

Tehelňa 2595/40, Skalica